Warning: The magic method Vc_Manager::__wakeup() must have public visibility in /data/web/virtuals/237458/virtual/www/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-manager.php on line 203
Zásady ochrany osobních údajů – Profitas Finance

Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace 19. srpna 2022
Datum účinnosti 1.června 2022

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zásady společnosti

Profitas Finance s.r.o.,
Lidická 787/45, Brno 60200, Česká republika,
e-mail: info@profitas-finance.cz,
telefon: 603278656

o shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů, které shromažďujeme při používání našich webových stránek ( profitas-finance.cz ). (dále jen „služba“). Přístupem ke službě nebo jejím používáním vyjadřujete souhlas se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke Službě ani ji nepoužívejte.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit bez předchozího upozornění a revidované Zásady ochrany osobních údajů zveřejníme ve Službě. Revidované Zásady budou účinné 180 dní od zveřejnění revidovaných Zásad ve Službě a váš další přístup ke Službě nebo její používání po uplynutí této doby bude představovat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme proto, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali.

Informace, které shromažďujeme:

Budeme shromažďovat a zpracovávat následující vaše osobní údaje:

 1. Jméno a příjmení
 2. E-mail
 3. Telefonní číslo
 4. Adresa trvalého bydliště
 5. Rodné číslo

Jak vaše informace používáme:

Informace, které shromažďujeme, použijeme k následujícím účelům:

 1. Marketing/propagace
 2. Zpracování platby
 3. Podpora
 4. Cílená reklama
 5. Správa objednávek zákazníků

Pokud budeme chtít vaše údaje použít k jinému účelu, požádáme vás o souhlas a vaše údaje použijeme pouze po obdržení vašeho souhlasu, a to pouze k účelu (účelům), ke kterému souhlas udělíte, pokud nám zákon neukládá jinak.

Jak sdílíme vaše informace:

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné třetí straně bez vašeho souhlasu, s výjimkou omezených případů popsaných níže:

 1. Reklamní služba
 2. Analytika
 3. Sběr a zpracování dat

Požadujeme, aby tyto třetí strany používaly osobní údaje, které jim předáváme, pouze k účelu, pro který byly předány, a aby je neuchovávaly déle, než je nutné pro splnění uvedeného účelu.

Vaše osobní údaje můžeme také zveřejnit za následujícími účely: (1) za účelem splnění platných zákonů, nařízení, soudních příkazů nebo jiných právních postupů; (2) za účelem vymáhání vašich smluv s námi, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů; nebo (3) za účelem reakce na tvrzení, že vaše používání Služby porušuje práva třetích stran. Pokud dojde ke sloučení nebo převzetí Služby nebo naší společnosti s jinou společností, budou vaše údaje jedním z aktiv, která budou převedena na nového vlastníka.

Uchovávání vašich informací:

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 90 dnů až 2 let po ukončení účtu uživatele nebo tak dlouho, dokud je budeme potřebovat k naplnění účelů, pro které byly shromážděny, jak je podrobně uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Některé informace můžeme potřebovat uchovávat po delší dobu, například pro účely vedení záznamů / podávání zpráv v souladu s platnými zákony nebo z jiných oprávněných důvodů, jako je vymáhání zákonných práv, prevence podvodů atd. Zbytkové anonymní informace a souhrnné informace, z nichž žádná vás neidentifikuje (přímo ani nepřímo), mohou být uchovávány po neomezenou dobu.

Vaše práva:

V závislosti na platných právních předpisech můžete mít právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz, případně právo získat kopii svých osobních údajů, právo omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování vašich údajů, právo požádat nás o sdílení (přenos) vašich osobních údajů jinému subjektu, právo odvolat souhlas se zpracováním vašich údajů, který jste nám poskytli, právo podat stížnost u zákonného orgánu a další práva, která mohou být podle platných právních předpisů relevantní. Chcete-li tato práva uplatnit, můžete nám napsat na adresu info@fotovoltaika-rychle.cz. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.

Přímou marketingovou komunikaci nebo profilování, které provádíme pro marketingové účely, můžete odmítnout na adrese info@fotovoltaika-rychle.cz.

Upozorňujeme, že pokud nám nedovolíte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, je možné, že nebudete mít přístup ke službám, pro které byly vaše údaje požadovány, nebo je nebudete moci využívat.

Soubory cookie atd.

Další informace o tom, jak je používáme, a o vašich možnostech v souvislosti s těmito technologiemi sledování naleznete v našich
Zásadách používání souborů cookie.

Zabezpečení:

Bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá a používáme přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich údajů, které máme pod kontrolou. Vzhledem k neodmyslitelným rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost, a proto nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáte, a činíte tak na vlastní nebezpečí.

Odkazy třetích stran a používání vašich informací:

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nezabývají zásadami ochrany osobních údajů a dalšími postupy třetích stran, včetně třetích stran provozujících jakékoli webové stránky nebo služby, které mohou být přístupné prostřednictvím odkazu ve Službě. Důrazně doporučujeme, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

Stížnosti / pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně zpracování vašich údajů, které jsou u nás k dispozici, můžete se obrátit na našeho pověřence pro stížnosti na adrese Profitas Finance s.r.o., Lidická 787/45, Brno, e-mail: info@profitas-finance.cz. Vaše připomínky budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy.